Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Marca Appoldro belangrijk dat leden in een sociaal veilige omgeving leuke en avontuurlijke Scoutingactiviteiten kunnen beleven.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze groep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

VOG

Bij Scouting staat veiligheid voorop, zowel fysiek als sociaal. Om deze veiligheid te waarborgen is er voor ons kader een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Maar wat houdt dit precies in?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij Scouting wordt deze verklaring gevraagd van alle kaderleden én buitengewone leden. De VOG geldt voor alle functies binnen Scouting en moet om de drie jaar vernieuwd worden.

De screeningsautoriteit van de overheid, Justis, screent de aanvraag en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene. Dit is een belangrijk middel om Scouting sociaal veilig te maken, maar het is geen op zichzelf staand middel. Een sociaal veilig Scoutingonderdeel vraagt naast het overleggen van een geldige VOG ook altijd om gedegen sociaal veiligheidsbeleid/procedures.

Als een aspirant kaderlid geen geldige VOG kan overleggen, kan deze geen plaats krijgen binnen onze vereniging. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland schrijft deze verplichting voor. Wij willen als vereniging benadrukken dat deze verplichte VOG een essentieel onderdeel is van ons veiligheidsbeleid en dat wij ons uiterste best doen om een veilige omgeving te creëren voor al onze jeugdleden.

Mocht u nog vragen hebben over de verplichte VOG, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vertrouwenspersoon

Mocht er desondanks iets gebeuren, dan staan we voor je klaar. Natuurlijk kan je altijd naar de speltakleiding of onze bestuursleden stappen, je kan hen bereiken via bestuur@scoutinggroep.com. Maar speciaal hiervoor heeft onze groep ook een vertrouwenspersoon, waarmee je volledig vertrouwelijk je verhaal kan delen en advies kan krijgen. Zij is te bereiken via michelle@scoutinggroep.com

Mocht je er met ons niet uitkomen, dan kan je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de email: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl.